Türkiye belediyeleri > Doğal park

Park dahilindeki alanın sürdürülebilir olarak gelişmesini veya statüsüne bağlı olarak kesin anlamda korunmasını sağlamaya yönelik yönetmeliklerle korunan doğal parklar, çevre kalitesine özel dikkat gösterilen koruma alanlarıdır.